ඔයාලගේ සයිට් එකේ Rank එක දැනගන්න


අපේ බ්ලොග් කියවන ගොඩක් අය සයිට් කරන අය. අපි යන එන සයිට් වලින් වැඩියෙන්ම පිරිසක් යන එන සයිට් දැන ගන්න වෙනම සයිට් තියනවා. ඇත්තටම ඒවා වෙබ් සයිට් හිමියන්ට වගේම ඇඩ් දාන්න බලන් ඉන්න අයට ගොඩාක් වැදගත්. ඇත්තටම තමුන්ගේ සයිට් එක ගැන දැනගන්න කරන්න තියෙන්නේ මේ සයිට් වලට ගිහින් තමුන්ගේ සයිට් එක සර්ච් කරන එක විතරයි.

Comments