යාහු ලින්ක්වත් වැඩ නැ

මම අද යාහු එකට ගියා මගේ සයිට් එකේ ලින්ක් එක සබ්මිට් කරන්න. මම යාහු එකට ගොඩ දවසකින් ගියේ. අලුත් කැලි තියනවයි කියලා නොටිෆයි කලාට ලොකු වෙනසක් පේනන තිබ්බේ නැ. ඇත්තටම ඔලුව රිදෙනවා යාහු හෝම් පේජ් එක දැක්කාමත්.


ඉතින් මම යාහු එකේ සර්ච් කලා "submit url" කියලා. ඒ එන ලිනක් එක වැඩ කරන්නේ නැ. www. ඉස්සරහ අයින් වුනොත් වැඩ කරනවා. ඒවුනාට "submit url yahoo" කියලා සර්ච් කලොත් ගුගල් එකෙන් හරි විදිහට රිසල්ට් ලැබෙනවා.

යාහු එක අත ඇරලා දාලා කියලා මට හිතෙනවා සමාගම විසින්ම දැන් දුවන විදිහ දැක්කම. හැබැයි මම දැක්කා යාහු මේල් එකේ ලොකු වෙනසක් කරලා තියනවා. අපේ අයි‍යා ලොග් වෙද්දි ඒකත් දැක්කේ. මම හිතන්නේ වැඩියෙන්ම ජනප්‍රිය ඒවගේම පාවිච්චි වෙන්නේ යාහු ඉමේල් සර්විස් එක කියලා මට හිතෙන්නේ.

Comments